Du är här

Om Backebo

Vi ligger belägna på en liten kulle mitt i ett naturskönt område i det lilla samhället Hörja 15 km utanför Hässleholm. De flesta av våra rum/lägenheter har utsikt och utgång mot naturen och stora glaspartier som gör att du känner närheten till naturen.

Basfakta om företaget

  • På Backebo Vård & Omsorg har vi plats till 27 boende. Vi erbjuder både korttidsboende och SäBo.
  • Målgruppen är vuxna med demenssjukdom eller demensliknande symtom. 
  • Vi erbjuder även stabilisering/återhämtning för personer med alkoholskador, sviktande somatiska förmågor och sociala funktionsnedsättningar.
  • Vårt mål är att alla boende ska vara nöjda med sin omsorg och den service vi ger utifrån deras enskilda behov.

Personal på företaget

  • Totalt arbetar ca 30 personer på Backebo Vård & Omsorg.
  • Varje boende har en egen läkare vid vårdcentralen eller annan vårdinrättning samt tillgång till två sjuksköterskor och alla tillsvidare anställda medarbetare är undersköterskor.
  • Kollektivavtal är tecknat genom Almega/Vårdföretagarna.

Backebo är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

[Bolag/verksamhetsnamn] har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.