Du är här

Om Backebo

Vi ligger belägna på en liten kulle mitt i ett naturskönt område i det lilla samhället Hörja 15 km utanför Hässleholm. De flesta av våra rum/lägenheter har utsikt och utgång mot naturen och stora glaspartier som gör att du känner närheten till naturen.

Basfakta om företaget

För 2021 gäller följande för vårt företag:

  • På Backebo Vård & Omsorg har vi plats till 27 boende. Vi erbjuder både korttidsboende och SäBo.
  • Målgruppen är vuxna med demenssjukdom eller demensliknande symtom. Vi har erfarenhet att att möta personer med BPSD.
  • Vi erbjuder även stabilisering/återhämtning för personer med alkoholskador, sviktande somatiska förmågor och sociala funktionsnedsättningar.
  • Vårt mål är att alla boende ska vara nöjda med sin omsorg och den service vi ger utifrån deras enskilda behov.

Personal på företaget

  • Totalt arbetar ca 30 personer på Backebo Vård & Omsorg.
  • Sjukfrånvaro 2020  Kortidsfrånvaro:   8,1%  Långtidsfrånvaro:  2,6 %    (2019 Kortidsfrånvaro: 4,9%  Långtidsfrånvaro:1,8%) 
  • Varje boende har en egen läkare vid vårdcentralen eller annan vårdinrättning samt tillgång till två sjuksköterskor och alla tillsvidare anställda medarbetare är undersköterskor.
  • Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Ägare och styrelse

För mer information om vårt organisationsnummer, bolagsform, vd, styrelse och säte, klicka här.

Ekonomi

För mer information om vår ekonomi, klicka här.

Dataskyddsombud: anders.backstrom@olivia.se