Du är här

Boende för personer med demenssjukdomar

Alla personer med demenssjukdomar har unika behov. Dessa behov kan skifta under en och samma dag, från den ena dagen till den andra eller över en längre period. All vår personal har i uppgift att anpassa sitt bemötande till våra boendes individuella behov och hjälpa dem att hitta ett välmående som skapar känslan av lugn och tillfredsställelse.

Vi arbetar med både yngre och äldre med demens, alla utifrån sina individuella behov om omsorg.

På Backebo har vi under de senaste åren utvecklat och integrerat ett förhållningssätt där våra boende är våra gäster och ges en hög grad av respekt och medbestämmande. 

Vårt bemötande bygger på ödmjukhet, meningsfullhet och värdighet och vi arbetar ständigt med handledning och utvärdering av vårt bemötande. Detta resulterar i en lugn och trygg tillvaro för våra boende. Vår verksamhet är ett renodlat demensboende och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbete utifrån att skapa ett så hemlikt boende som möjligt.

Att arbeta med  personer med demenssjukdom innebär att möta människor som har levt ett helt liv i självständighet och försöjt barn, föräldrar och ofta haft ett helt yrkesverksamt liv. Att ge omvårdnad till en person med denna livserfarenhet kräver goda kunskaper och förståelse för människans åldrande och livsprocesser.

På Backebo har vi även specialiserat oss på att hjälpa yngre personer med demenssjukdomar och allt vad det innebär för närstående, familjer och barn

Att vara ung och få demens innebär ofta svåra situationer i familjen. Barn och ungdomar som far illa och ofta innebär det en stor sorg att mista sin förälder eller att bli sjuk i demens vid tidig ålder. Ett ungt aktivt liv är självständigt och fortfarande under utveckling. Man utvecklas som person och svårigheterna som uppstår i att förlora sitt liv kan många gånger väcka ångest/oro och stor sorg för den enskilde individen som blir sjuk. Hur man bor och hur man lever blir avgörande för en god omvårdnad.

Backebo Vård & Omsorg har 3 mindre lägenheter för dig som vill bo själv men ändå ha en trygghet i att ha personal dygnet runt. Att vara yngre och få demens, oavsett om du är frisk eller har annan sjukdom också, är ofta extra svårt då du är i en aktiv fas i livet. 

Personalen som arbetar med vår målgrupp demens  har olika kompetenser. Teamkonferens och handledning ges kontinuerligt i  personcentrerad omvårdnad som skapar trygghet i omvårdnadsarbetet för både personal och boende.

Hos oss är bemötande och anhörigstöd centrala delar i vårt arbetssätt. Nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar är vår "hemmabibel", där vi har anpassat både vår organisation, ekonomi och omvårdnad utifrån riktlinjerna.