Du är här

Boende för personer med demenssjukdomar

Alla personer med demenssjukdomar har unika behov. Dessa behov kan skifta under en och samma dag, från den ena dagen till den andra eller över en längre period. All vår personal har i uppgift att anpassa sitt bemötande till våra boendes individuella behov och hjälpa dem att hitta ett välmående som skapar känslan av lugn och tillfredsställelse.

På Backebo har vi under de senaste åren utvecklat och integrerat ett förhållningssätt där våra boende är våra gäster och ges en hög grad av respekt och medbestämmande. 

Vårt bemötande bygger på ödmjukhet, meningsfullhet och värdighet och vi arbetar ständigt med handledning och utvärdering av vårt bemötande. Detta resulterar i en lugn och trygg tillvaro för våra boende. Vår verksamhet är ett renodlat demensboende och vi arbetar ständigt med att utveckla vårt arbete utifrån att skapa ett så hemlikt boende som möjligt.

Att arbeta med  personer med demenssjukdom innebär att möta människor som har levt ett helt liv i självständighet och försöjt barn, föräldrar och ofta haft ett helt yrkesverksamt liv. Att ge omvårdnad till en person med denna livserfarenhet kräver goda kunskaper och förståelse för människans åldrande och livsprocesser.

Verksamheten har 3 mindre lägenheter för dig som vill bo själv men ändå ha en trygghet i att ha personal dygnet runt.